Ayurveda
Rineke Boes
Ayurveda en Yoga

Geschiedenis Ayurveda

De geschiedenis van de Ayurveda gaat 5000 jaar terug.
Aan de Ganges en de Indes in India leefde een hoog beschaafde bevolkingsgroep,
die zich heel vanzelfsprekend en natuurlijk verbonden wist met de Goddelijke en Kosmische energieën
Dit uitte zich in hun dagelijkse levensvorm. Ze wisten dat de natuurlijke elementen,
met hun eigenschappen, zich zowel binnen ons als buiten ons manifesteren.
En ze wisten dat wij zelf deze eigenschappen en elementen vertegenwoordigen.
De mens als uitdrukking van die Goddelijke Oorspronkelijke Natuur.

Wat is Ayurveda ?

Ayurveda betekent letterlijk:”Kennis van het Leven”.
Ayurveda is de medische wetenschap van “ De Oude Wijzen"
De Ayurveda is een compleet systeem om je gezondheid in stand te houden of te herstellen.
Het is gebaseerd op traditionele Indiase geneeskunde.
De wijze waarop de Ayurveda naar het lichaam kijkt is een andere dan het zgn. objectieve westen.
Het gaat uit van het individu.
Elke persoon is uniek en heeft een unieke behandeling, voeding en leefwijze nodig.
Ayurveda gaat ervan uit dat de mens in harmonie en balans is, mits hij luistert naar zijn lichaam.
De mens moet ervoor zorgen dat zijn life-style past bij wie hij \ zij is.

Wat doet Ayurveda ?

De Klassieke Ayurveda ontwikkelt een behandelplan welke is gericht op de constitutie van iemand,
en op het gebruik van Voeding en Kruiden.
Over de constitutie kunnen we vertellen dat het te maken heeft met de verhouding van de elementen
ether, lucht, vuur, water en aarde, zoals deze zich verhouden op het moment van bevruchting.
Maar ik wens hier nog iets aan toe te voegen, nl :
Wees ook niet zo gefocused op wat je type is, het is een aspect gebaseerd op een stukje van het Geheel


HOE CREËER JE BALANS, IS HET MEEST BELANGRIJKE
AYURVEDA IS JE EIGEN NATUUR!
JE EIGEN ZELF IN DE KOSMISCHE NATUUR!
HET KOMT UIT JE HART EN ALS MENSEN ZICH KUNNEN
OVERGEVEN OPENT HET HART!
“ THE FEELING INSIDE “ “ HARMONIE WITH NATURE”
DAAR GAAT HET OM.Het maakt ons Bewust van Kosmische Scheppings Energieën.
En als je hier de logica en waarheid in ontmoet, dan kijk je anders naar je lichaam of klacht
en naar alles wat in en om ons heen gebeurt.
De Ayurveda legt verbindingen met alle aspecten, het lichamelijke-, geestelijke- en zielsaspect.
Hierbovenuit staat de Allerhoogste Energie, Wat Alles Bestuurt.
Het leven is de intieme relatie tussen lichaam, de zintuigen, de psyche en de ziel.
Ayurveda is niet slechts een systeem voor genezing, maar een manier van leven
dat tot doel heeft de gehele persoonlijkheid in balans te brengen..